ψάλλω

ψάλλω
ψάλλω fut. ψαλῶ (Aeschyl.+; ins, LXX; TestAbr A 20 p. 103, 26f [Stone p. 54]; TestJob 14:2, 4; Jos., Ant. 11, 67; 12, 349; Just.; Mel., P. 80, 588; Did.) in our lit., in accordance w. OT usage, to sing songs of praise, with or without instrumental accompaniment, sing, sing praise w. dat. of the one for whom the praise is intended τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ Ro 15:9 (Ps 17:50). ψαλλῶ σοι B 6:16 (Ps 107:4). τῷ κυρίῳ Eph 5:19: in this pass. a second dat. is added τῇ καρδίᾳ ὑμῶν in or with your hearts; here ψ. is found with ᾂδω (as Ps 26:6; 32:3; 56:8), and the question arises whether a contrast betw. the two words is intended. The original mng. of ψ. was ‘pluck’, ‘play’ (a stringed instrument); this persisted at least to the time of Lucian (cp. Par. 17). In the LXX ψ. freq. means ‘sing’, whether to the accompaniment of an instrument (Ps 32:2, 97:5 al.) or not, as is usually the case (Ps 7:18; 9:12; 107:4 al.). This focus on singing continued until ψ. in Mod. Gk. means ‘sing’ exclusively; cp. ψάλτης=singer, chanter, w. no ref. to instrumental accompaniment. Although the NT does not voice opposition to instrumental music, in view of Christian resistance to mystery cults, as well as Pharisaic aversion to musical instruments in worship (s. EWerner, art. ‘Music’, IDB 3, 466–69), it is likely that some such sense as make melody is best understood in this Eph pass. Those who favor ‘play’ (e.g. L-S-JM; ASouter, Pocket Lexicon, 1920; JMoffatt, transl. 1913) may be relying too much on the earliest mng. of ψάλλω. ψ. τῷ πνεύματι and in contrast to that ψ. τῷ νοί̈ sing praise in spiritual ecstasy and in full possession of one’s mental faculties 1 Cor 14:15. Abs. sing praise Js 5:13. WSmith, Musical Aspects of the NT, ’62; HSeidel, TRE XXIII 441–46.—DELG. M-M. EDNT. TW. Sv.

Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία. 2015.

Look at other dictionaries:

 • ψάλλω — pluck pres subj act 1st sg ψάλλω pluck pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ψάλλω — ψάλλω, έψαλα βλ. πίν. 233 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • ψάλλω — και ψέλνω έψαλα, ψάληκα και ψάλθηκα, ψαλμένος 1. ψέλνω εκκλησιαστικούς ύμνους ή εκκλησιαστικά τροπάρια. 2. εγκωμιάζω, εξυμνώ. 3. φρ., «Του τα ’ψαλα», του μίλησα αυστηρά και επιτιμητικά …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • ψάλλω — ΝΜΑ, και ψέλνω Ν άδω λατρευτικούς ύμνους, εκκλησιαστικά τροπάρια νεοελλ. 1. τραγουδώ («έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο») 2. είμαι ψάλτης σε ναό («πού θα ψάλλεις την Κυριακή;») 3. συνεκδ. υμνώ, εξυμνώ, εγκωμιάζω 4. μτφ. α) λέω κάτι επίμονα και μονότονα… …   Dictionary of Greek

 • ψάλλον — ψάλλω pluck pres part act masc voc sg ψάλλω pluck pres part act neut nom/voc/acc sg ψάλλω pluck imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ψάλλω pluck imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ψάλῃ — ψάλλω pluck aor subj mp 2nd sg ψάλλω pluck aor subj act 3rd sg ψά̱λῃ , ψάλλω pluck aor subj mid 2nd sg (doric) ψά̱λῃ , ψάλλω pluck aor subj act 3rd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ψάλλετε — ψάλλω pluck pres imperat act 2nd pl ψάλλω pluck pres ind act 2nd pl ψάλλω pluck imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ψάλλῃ — ψάλλω pluck pres subj mp 2nd sg ψάλλω pluck pres ind mp 2nd sg ψάλλω pluck pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ψάλω — ψάλλω pluck aor subj act 1st sg ψά̱λω , ψάλλω pluck aor subj act 1st sg (doric) ψά̱λω , ψάλλω pluck aor ind mid 2nd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ψαλεῖ — ψάλλω pluck fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ψάλλω pluck fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ψαλλομένων — ψάλλω pluck pres part mp fem gen pl ψάλλω pluck pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”